Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en cv-database worden continue ge-update. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleed. Tevens wijst Hardewerkers.com B.V. alle aansprakelijkheid af jegens andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Privacy
Hardewerkers.com B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Als u de website alleen inziet, worden er geen gegevens van u geregistreerd. Hierbij handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u ervoor kiest uw gegevens naar Hardewerkers.com B.V. toe te zenden, geeft u Hardewerkers.com daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het invullen van uw vacature. Hardewerkers.com B.v. gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en wij stellen deze alleen ter beschikking aan derden met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen. U kunt uw persoonlijke gegevens laten verwijderen door dit ons te laten weten middels een e-mail.

Copyright
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Hardewerkers.com B.V..

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

 

Contactgegevens